Automation Power Solutions Process

Automation Power Solutions Process explained

Automation benadert alle klanten op een holistische manier en beoogt een duurzame relatie op lange termijn. Daarom biedt Automation specifieke en allesomvattende oplossingen om het best aan de verwachtingen van de klant te voldoen. De vele interacties tijdens het proces onderstrepen de missie van Automation om toegevoegde waarde te creëren voor de klant.

1. Behoeftenanalyse

Volgens Automation is elke problematiek anders. Daarom analyseren wij uw problematiek zorgvuldig en grondig. Een efficiënte oplossing houdt rekening met alle aspecten. Het is dus cruciaal om de context te kennen. Deze essentiële fase vormt de basis van onze totaalaanpak.

2. Een oplossing op maat zoeken en ontwikkelen

De medewerkers van Automation, die elk hun eigen competenties hebben, vertrekken van wat u ons verteld heeft over uw problematiek om een geschikte, op maat gemaakte oplossing te ontwikkelen en uit te stippelen. Deze oplossing sluit perfect aan bij uw specifieke problematiek en beantwoordt aan alle criteria die samen besproken werden.

3. Uitvoering van de oplossing

Als de oplossing is voorgesteld en alle partijen tevreden zijn met het resultaat, start Automation de uitvoering ervan. Het integreren van de oplossing van A tot Z en het testen van elke oplossing gebeurt in de werkplaats in Halle.

4. Levering en implementatie

Automation verricht niet alleen een grondige analyse van uw behoeften en een studie naar een geschikte, op maat gemaakte oplossing, maar levert en implementeert de oplossing ook op passende wijze. Hoe die levering er juist uitziet, wordt reeds tijdens de behoefteanalyse samen met de klant bepaald.

5. Inwerkingstelling

Wij bezorgen u een antwoord op maat. Voor minder gaan we niet. Automation biedt verschillende formules die passen in het specifieke tijdsvenster voor uw oplossing. Onze technische teams worden voor de specifieke oplossingen opgeleid en door onze projectcoördinators gebrieft, zodat uw oplossing in de beste omstandigheden tot stand komt. Onze onderneming voldoet aan de ISO 9001-norm.

6. Onderhoud en monitoring

Een grondig onderbouwde oplossing vereist een degelijk onderhoud, afgestemd op de werkingsomstandigheden en de veiligheid van de gebruikers die te maken krijgen met de oplossing. Automation maakt er daarom een erezaak van om contracten voor te stellen die precies omvatten wat u nodig hebt, gaande van preventief onderhoud tot Full Omnium, next business day-interventies of versterking binnen de vier uur, waar dan ook in het land.

Zodra u te maken krijgt met een storing of specifiek probleem snellen de technici van Automation, ongeacht de locatie in het land, te hulp om de installaties zo snel mogelijk weer te doen draaien. Ook wanneer niet expliciet in het contract opgenomen, doen we ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen.

Dankzij onze monitoring zijn we in staat uw wisselstroom- en gelijkstroomoplossingen, batterijen enz. in de gaten te houden. Een duidelijke stand van zaken, 24 uur per dag: zonder twijfel een geruststellende extra veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat uw installaties maximaal beschikbaar blijven. De verkregen gegevens maken het bovendien mogelijk de juiste actie op het juiste moment te ondernemen.