Automation Power Solutions

Automation Power Solutions

Automation Power Solutions Process explained

Automation benadert alle klanten op een holistische manier en beoogt een duurzame relatie op lange termijn. Daarom biedt Automation specifieke en allesomvattende oplossingen. Die totaaloplossingen, ontwikkeld op basis van een erkende expertise, helpen de klant in het facilitair beheer van electro-technische infrastructuur.

Energieomzetting

Energie is de bron van alle activiteiten en daardoor absoluut onmisbaar voor een optimale infrastructuur, efficiënte processen en goed werkende machines… Energie moet altijd, overal en in verschillende vormen beschikbaar zijn – en uiteraard het liefst zonder onderbrekingen.

Back Up AC

Wisselstroomvoeding is de meest gebruikte voeding ter wereld. Het is een goed ingeburgerde commodity waardoor heel wat “specialisten” dreigen te vergeten dat een goede oplossing van dat type niet mogelijk is zonder kennis van alle omstandigheden en details. Een wisselstroomoplossing in de industrie functioneert bijvoorbeeld niet op dezelfde manier als een oplossing in de medische sector en een tunnel vergt een andere aanpak dan een datacenter.

Back Up DC

Gelijkstroomvoeding wordt minder vaak gebruikt door het grote publiek, maar is ontzettend belangrijk in de technische sector. Deze elektrische stroom komt vooral voor in gevoelige domeinen en daar waar opslag nodig is. Het biedt ook een manier voor gelijkschakeling, met het oog op betrouwbare systemen.

Oplossingen voor isolatiebewaking (eMED)

In de medische sector en industrie zijn continuïteit van de bedrijfsactiviteit en de veiligheid van personen van het allerhoogste belang. IT-aardingssystemen moeten permanent opgevolgd worden door middel van permanente isolatiebewaking. Al jaren bouwt de businessunit Power Solutions van Automation aan de verschillende componenten van een allesomvattende oplossing.

Energieopslag

De opslag van energie vormt de hoeksteen van een noodsysteem. Een noodoplossing is niets zonder een goede manier om energie op te slaan. Het is dus fundamenteel om voor het juiste opslagsysteem te kiezen, met de juiste kwaliteit.

Energiekwaliteit

Systemen worden door steeds meer gebruikers gehanteerd (intra- en extramuraal). Deze gebruikers hebben allemaal andere kenmerken en noden en ondertussen blijft de technologie verder evolueren. Al deze aspecten bemoeilijken het beheer van die systemen. Interferenties, stoorzenders en veel voorkomende schommelingen veroorzaken alsmaar meer een verstoord evenwicht en inefficiëntie.

ECS – Verhuurdienst voor noodgevallen

Onvoorziene omstandigheden zijn helaas… niet te voorspellen. Niemand wenst een een noodsituatie (of erger) waarbij niet de nodige voorzorgsmaatregelen werden genomen. Helaas komt dit vaker voor dan je zou denken.