Automation Power segmenten

Industrie

De industrie stelt steeds hogere eisen aan productie-installaties. De kwaliteit van de stroomvoorziening en de beschikbaarheid van die energie zijn twee cruciale factoren om een vlot primair proces te garanderen.

Medische sector

In de medische sector is veiligheid de topprioriteit. Het is van het allergrootste belang om de continuïteit van alle behandelingen en medische ingrepen te garanderen.

Het operatiekwartier is een uitstekend voorbeeld. Tijdens een (meestal invasieve) ingreep moet het ziekenhuis elke patiënt in de beste omstandigheden behandelen. Tijdens de operatie zijn de perfecte isolatiebewaking van het systeem en de gegarandeerde continuïteit (ook van de voeding) dan ook absolute vereisten. Realtimemonitoring is levensnoodzakelijk.

Openbare nutsbedrijven

Maatschappijen voor energie- (elektriciteit en gas), water- (productie en verwerking) en telecomvoorzieningen, maar ook voor afvalverwerking en openbaar vervoer, staan in voor de kernactiviteiten die een land, stad of gemeente draaiend houden.

Deze openbare diensten en openbare nutsbedrijven moeten elke dag opnieuw kunnen beantwoorden aan steeds hogere eisen qua dienstverlening.