Automation Power Solutions voor openbare nutsbedrijven

Segment – openbare nutsbedrijven

Maatschappijen voor energie- (elektriciteit en gas), water- (productie en verwerking) en telecomvoorzieningen, maar ook voor afvalverwerking en openbaar vervoer, staan in voor de kernactiviteiten die een land, stad of gemeente draaiend houden.

Deze openbare diensten en openbare nutsbedrijven moeten elke dag opnieuw kunnen beantwoorden aan steeds hogere eisen qua dienstverlening. De dienstverleners en bijhorende infrastructuren evolueren, breiden uit en worden complexer. Hun installaties moeten bovendien geruime tijd meegaan. Dankzij weloverwogen beslissingen kunnen verantwoordelijken een duurzame dienstverlening organiseren met de middelen die voorhanden zijn.

De businessunit Power Solutions analyseert de nieuwe uitdagingen waar openbare dienstverleners mee geconfronteerd worden en werkt dagelijks aan toegankelijke en vernieuwende oplossingen op maat: