Energiezuinige scheidingstransformatoren

08/02/2019

Loont het de moeite om te investeren in energiezuinige scheidingstransformatoren?

Energieverliezen sterk beperken is een prioriteit van bij de ontwikkeling ervan. Immers dank zij het hoge rendement daalt het energieverbruik aanzienlijk en uiteraard ook de hieraan verbonden kost.

De terugverdientijd (ROI) is beperkt tot 1 à 2 jaar. Over de hele levensduur van de transformator is de energiebesparing dan ook zeer groot. Uit studies blijkt zelfs dat de investering voor het vervangen van een oude(re) transformator door een Eco-design type zichzelf terugbetaalt binnen de 5 jaar.

Automation levert een ‘sleutel op de deur’-oplossing. Dit ‘end-to-end’-aanbod start met de analyse van de noden van de klant tot het onderhoud van de installatie. Maar ook alle stappen zoals ontwerpen van de installatie, in dienst name, testen, oplevering, opleiding, enzomeer maken er deel van uit.

Het hoeft u dan ook niet te verbazen dat Automation dankzij hun flexibiliteit en totaalaanpak, een kenniscentrum is waarop studiebureaus, installateurs en eindklanten al sinds 1961 een beroep doen.

Zo besteed Automation veel aandacht aan duurzame energiezuinige oplossingen. Het gaat om:

  • Energiezuinige beschermingstransformatoren, type eMEDgreen voor de voeding van medische ruimten groep 2.
  • Energiezuinige transformatoren voor industriële toepassingen, type ITeco die beantwoorden aan de Europsese verordening EU nr. 548/2014 betreft eco design richtlijn 2009/125/EC.

Samengevat:

Onze oplossingen zijn energiezuinig, hebben een ongekend hoog rendement en zijn bovendien milieuvriendelijk. Dus het antwoord op de vraag ‘loont het de moeite om te investeren in energiezuinige scheidingstransformatoren?’ is wat ons betreft: zeker en vast!